Test

Reiki


Reiki bygger på kvantfysiken, att all materia är uppbyggd av vibrerande energi. Ju fastare materia desto långsammare vibrerar energin och ju flyktigare materia desto snabbare vibrerar energin. Känslor och tankar är också vibrerande energi, men så snabbt vibrerande så att vi ej kan uppfatta de för ögat. Reiki energin är en oerhört snabbt vibrerande och positiv energi som finns omkring oss, men för att kunna använda den måste terapeuten genomgå en utbildning hos en Reiki grand master, en person med en mycket lång utbildning. Terapeuten blir då vad man kallar initierad med Reiki, vilket gör att terapeuten blir länken mellan energin och den person som får Reiki -behandlingen.

 

 

När vi ställs inför olika saker i vårt samhälle idag, t ex stress, föroreningar mm, mm så bildas obalanser i vår kropps vibrerande energier. Dessa obalanser skapar obalanser på obalanser likt ett dominospel i kroppen. Till slut svarar kroppen utåt och det uppkommer ett symptom av något slag, t ex migrän eller någon annan typ av symptom. Vad som händer under en Reiki behandling är att Reiki energin går in i kroppen, speglar obalanserna i energierna så att de tar ut varandra. På så sätt kan Reiki hjälpa kroppen att läka sig själv.

 

 

 

MARGARETA LUNDBERG
Massage, Art Neuro, Reiki, Zonterapi, Ansiktsbehandlingar, Vaxning
0708-34 35 80